سوالات متداول

دارایی شما در کیف‌پول ذخیره نشده است و در بلاکچین است ، شما به کلید خصوصی یا عبارت بازیابی

برای دسترسی به آن نیاز دارید. در صورتی که کلمات بازیابی را در اختیار داشته باشید، امکان بازیابی آن را در دستگاه جدید خواهید داشت.

اگر از کیف‌پول سخت‌افزاری استفاده می‌کنید تا زمانی که آن را در اختیار دارید و PIN را در اختیار دارید به دارایی خود دسترسی دارید و می‌توانید آن را به کیف‌پول دیگر انتقال دهید.

اگر از کیف‌پول نرم‌افزاری استفاده می‌کنید، تا زمانی که به اپلیکیشن خود دسترسی دارید می‌توانید مدیریت دارایی خود را انجام دهید.

والتو یک اپلیکیشن چند کیف‌پوله است، بدین معنا که شما می‌توانید به صورت رایگان به تعداد دلخواه کیف‌پول نرم‌افزاری در این اپلیکیشن بسازید یا کیف‌پول‌های خود را در آن بازیابی نمایید.

دارایی شما در کیف‌پول ذخیره نشده است و در بلاکچین است ، شما به کلید خصوصی یا عبارت بازیابی

برای دسترسی به آن نیاز دارید. در صورتی که کلمات بازیابی را در اختیار داشته باشید، امکان بازیابی آن را در دستگاه جدید خواهید داشت.

اگر از کیف‌پول سخت‌افزاری استفاده می‌کنید تا زمانی که آن را در اختیار دارید و PIN را در اختیار دارید به دارایی خود دسترسی دارید و می‌توانید آن را به کیف‌پول دیگر انتقال دهید.

اگر از کیف‌پول نرم‌افزاری استفاده می‌کنید، تا زمانی که به اپلیکیشن خود دسترسی دارید می‌توانید مدیریت دارایی خود را انجام دهید.